Astrologi

Astrologi – Vivi Linde driver Tarotguiderna Sveriges största Tarotlinje och Mediala portal. Även Bloggportalen Andlig Livsstil, Mediumpodden, artiklar mm

Intresset för astrologi och personliga horoskop. Fler och fler människor intresserar sig för alternativa sätt att se på sin omvärld och med öppnare attityder kan man botanisera bland diverse olika tekniker, förhållningssätt och discipliner. Frågor om tarot och horoskop har under lång tid ansetts vara humbug och fulspel men i takt med ett allt större intresse, har många valt att ändå titta närmare på vad det är för någonting och på vilket sätt man kan påverkas av sådant som sker i rymden.

I syfte att göra en lite grundligare förklaring av vad astrologi, spåkonst, horoskop och tarot är för någonting och hur de samspelar, kan vi börja från början.

Astrologi

Till skillnad från naturvetenskapens astronomi, handlar inte det astrologiska arbetet om himlakroppar i rent konkret form. Istället fokuserar man på de energier och egenskaper som knutits till planeter och stjärnor. Även om man har ett mer essentiellt sätt att närma sig dessa, utgår man dock från astronomiska observationer och regler för att kunna ställa horoskop på rätt sätt.

Det finns en uppsjö böcker som behandlar planeternas karaktärsdrag och hur de påverkar oss som individer. Vidare finns än fler böcker om hur de olika kombinationerna och stjärntecknen spelar in. För att kunna jobba med horoskop är studier i astrologi en nödvändighet. Horoskopet kan sägas vara funktionen och den samlade kraft som finns i stjärn- och planetkonstellationer, medan astrologi handlar om en observation och en kartläggning av de olika subjekten i frågan. Det vill säga planeter.

Spåkonst

Detta begrepp är svårt att förhålla sig till om man inte också definierar på vilket sätt man kommer fram till de tankar man har om vad som väntar. Det finns traditioner av spåkonst i flera olika kulturer och sätten på vilka man närmar sig en förutsägelse är många. När man talar om spåkonst i en västerländskt orienterad mening, är det i allmänhet tarot, astrologi, händer eller kaffesump med flera äldre tekniker som avses. Det är långt ifrån alltid man kan utgå ifrån att det är det ena eller andra, men i allmänhet finns dessa representerade som alternativ för spådom.

Horoskop är en teknik eller ett arbete som har en särställning jämfört med andra traditioner. Det är inte alla som vill tala om horoskop som en form av spåkonst utan som istället hävdar att detta rör sig om observationer och ingenting annat. Även om man använder ett horoskop för att se skeenden och förändringar, är det inte alltid som horoskop är till för att förutse saker som kommer att inträffa. För många är horoskop istället ett verktyg för att bättre förstå sig själv och de relationer man har till människor i sin omgivning. Förvisso kan observationerna användas i ett flertal olika arbeten, men att per definition tala om horoskop i samband med någonting vilket relaterar till spåkonst, kan vara en allt för grov generalisering.

Tarot

Horoskop och tarot har inte per definition en tydlig koppling även om man ofta sammanväver dessa två i olika situationer. Väljer man att på djupet studera tarot och kortens olika innebörd och funktion, kan man se tydliga kopplingar till såväl planeter som till seffiroter. Dessutom till en rad olika traditioner som den oinsatte kanske inte skulle sammanväva med vare sig horoskop eller tarot.

Korten visar, på samma sätt som horoskop, en bild av individen och av energier som är i rörelse. Det är inte sällan man kan känna igen en hel del drag eller relationer som dyker upp vid en sådan sittning. Tarot är, till skillnad från horoskop, dock mer sakligt fokuserat och kan visa på konkreta skeenden i större utsträckning. De som jobbar med tarot har ofta intresse för horoskop och astrologi vilket gör att man kombinerar olika tekniker i syfte att nå det resultat eller den information som man är ute efter.

Horoskop

I mångt och mycket är horoskop någonting som blivit omnämnt och beskrivet i tidigare stycken, men man skulle kunna beskriva ytterligare en nivå av denna teknik. I grund och botten handlar det om att man tillskriver olika planeter diverse egenskaper och funktioner som påverkar oss som individer och spelar in i hur vi ser på vardagen. När en planet skall observeras och studeras, är det dock fråga om att titta på en faktor bland flera olika. Resultatet av ett horoskop handlar sällan om vad en specifik planet symboliserar, utan i större utsträckning om hur den förhåller sig till de övriga. Det är i samspelet som individens egenskaper och drag kan skönjas och inte i en utvald planet.

Detta är en av orsakerna till att många kritiserar tabloid-horoskop som endast behandlar soltecknet vilket bara är ett av flera. Förvisso kan soltecknet vara ett av de tecken som individen enklast och bäst känner igen sin egen person i, men för de som utifrån tittar på individen finns det andra tecken som i klart högre grad påverkar uppfattningen av denne.
För de som vill lära sig om horoskop och som kanske också har en ambition om att jobba med astrologi, finns det flera böcker att läsa och många utbildningar man kan titta närmare på. Det är inte ovanligt att man kan höra sig för bland medium och andra i branschen om vart man kan höra av sig. Även om det går bra att studera en hel del utan att gå någon kurs eller specifik utbildning, kan det underlätta en hel del att få kontakt med någon som kan bolla idéer och som själv har erfarenhet från arbete i denna bransch.

Stjärntecken och astrologisk teori

Stjärntecken – De tolv zodiakerna. De tolv zodiakerna är mer kända som de tolv stjärntecknen. Zodiak betyder djur. Astrologiskt  sett, så refererar det till de mönster och tecken som stjärnorna i himlen bildar, så som lejon och oxe. Astrologi grundlades för mer än 3000 år sedan och har varit ett sätt för människan att få svar och vägledning inför framtiden. Zodiaken är indelad i tolv delar och är satta efter solens rörelse. Det “riktiga” astrologiska året börjar i slutet på mars med Väduren.

Zodiakens tolv stjärntecken

Vädur 21 mars – 19 april
Oxen 20 april – 20 maj
Tvillingarna 21 maj – 20 juni
Kräftan 21 juni – 22 juli
Lejonet 23 juli – 22 augusti
Jungfrun 23 augusti – 22 september
Vågen 23 september – 22 oktober
Skorpionen 23 oktober – 21 november
Skytten 22 november – 21 december
Stenbocken 22 december – 19 januari
Vattumannen 20 januari – 19 februari
Fiskarna 20 februari – 20 mars

De fyra elementen

Varje stjärntecken hör till ett element. Det finns totalt fyra element. Det är eld, jord, luft och vatten.

Eld
Elementet eld står för energi och kraft. De som har jord i sitt stjärntecken, är utåtriktade, kreativa och ivriga. De är handlingsbenägna och några stjärntecken som har eldelement är väduren, lejonet och skytten.

Jord
Jordelementet står för det vardagsnära och det materiella. Allt sånt som man vill omges av och som man använder sig utav. Det handlar mest om saker och även det praktiska. Jordtecknen är mer inåtriktade. Några stjärntecken som har jord som element är oxen, jungfrun och stenbocken.

Luft
Elementet luft står för kommunikation, språk, idéer och annat “tänkande”. Det innebär kunskap, moral, lärdom och logik. Luftecknen är som eldtecknen, mer utåtriktade. Det berättar mycket om hur man förhåller sig till sin omgivning och hur man kommunicerar. De stjärntecken som har luft som element är tvillingarna, vågen och vattumannen.

Vatten
Vattenelementet symboliserar känslor och känslolivet. Det handlar om starka känslor, från hat till kärlek. Vatten är också fruktsamhetens element. Precis som jordtecknen, så räknas vattentecknen som mer inåtriktade. De stjärntecken som har vattenelement är kräftan, skorpionen och fisken.

De tre tillstånden

Förutom de fyra elementen, så finns det tre tillstånd. De går under namnen kardinal, fast och rörlig. Varje stjärntecken hör till ett element och ett tillstånd. Det finns inte två stjärntecken som har samma kombination. Utifrån elementen och tillstånden, så brukar man prata om varje stjärnteckens karaktär.

Kardinal
Det står för det ledande, drar andra människor till sig, vill åt ett bestämt håll och är målmedveten. Egenskaper är bestämd, kan bli intolerant och skyndar på saker och ting. Stjärntecken med det kardinala tillståndet är väduren, kräftan, stenbocken och vågen.

Fast
Det står för det oföränderliga. De vill helst bevara igår till morgondagen. De fasta är nöjda med hur det är. Egenskaper är envisa. De vill inte bestämmas över eller bestämma själva. De har en stor ovilja för förändring. Stjärntecken med det fasta tillståndet är oxen, lejonet, skorpionen och vattumannen.

Rörlig
Den här sidan välkomnar förändring. Det här tillståndet står för det rörliga och anpassningsbara. Personer som har det här tillståndet i sitt tecken är de som följer andra. De är följaren. De som lyder och samtidigt tycker om att prova nya saker. Stjärntecken med det rörliga är tvillingarna, jungfrun, skytten och fiskarna.

Beskrivning om de tolv stjärntecknen

Väduren

Väduren har elementet eld och tillståndet kardinal.
Väduren har en varm, humoristisk och entusiastisk sida. Den sidan tar fram drag som sällskapssjuk, social och utåtriktad. Många tycker om att umgås med vädurar, då de är tillgivna och generösa mot sina familjemedlemmar och vänner. Väduren vill vara överallt och göra allting. De kan vara rastlösa och de tycker om att chansa på saker och ting.
Väduren kan bli riktigt arg eller ledsen, när det inte går som han eller hon har tänkt sig.

Oxen

Oxen har elementet jord och tillståndet fast. Oxen är ett stabilt stjärntecken. Oxen är lojal och har starka sinnen. Det är ett stjärntecken som har ett öga för skönhet, mat och rikedom. De älskar saker och njuter av det goda i livet. Oxen är lugn, pålitlig, tolerant och trofast. Oxen tycker om att äga saker och lägger stor vikt vid att vårda sina materiella prylar. Undvik att göra en oxe riktigt arg. De har ett illsinnat temperament och det tillsammans med envisheten kan bli en olycklig kombination för omgivningen.

Tvillingarna

Tvillingarna har elementet luft och tillståndet rörlig. Tvillingarna har språkets gåva och det är kommunikationens stjärntecken. De är duktiga berättare och kan prata om allt möjligt. De är nyfikna, begåvade, snabbtänkta och har lätt för att anpassa sig. Tvillingarna är även kända för sin dubbla personlighet. De lär sig saker fort, men glömmer i samma hastighet. Tvillingarna löser svåra uppgifter själva och det kan ibland väcka avund hos andra.

Kräftan

Kräftan har elementet vatten och tillståndet kardinal. Kräftan är full med känslor. De går helhjärtat in i relationer, är trofast, lojal och en mycket kärleksfull partner. Kräftan är symbolen för beskyddaren och föräldern. Kräftan tycker om att ta hand om vänner och familj. Barn brukar dras till kräftan. Som förälder ger det här tecknet en massa kärlek. Som förälder kan kräftan nästan bli lite överbeskyddande ibland. Kräftan är vänlig och sympatisk, men har även mindervärdighetskomplex, som kan vara svårt att tackla för dem runt omkring.

Lejonet

Lejonet har elementet eld och tillståndet fast. Det typiska lejonet har ett väldigt gott självförtroende och är mån om sin framtoning. Samtidigt är lejonet generös. Lejonet har ibland för mycket stolthet, som kan övergå till dryghet. Det här tecknet tycker om att bestämma och vill gärna vara ledare. Lejonet strävar framåt och har en stark vilja att vinna. Lejonen är även passionerade och tycker om att bli bortskämda av dem de älskar.

Jungfrun

Jungfrun har elementet jord och tillståndet rörlig. Jungfrun är noggrann och tänker igenom allt. Hon är perfektionisten, kritikern, forskaren och analytikern. När jungfrun inte känner sig behövd eller älskad, blir denne överreagerande. Jungfrun har ett stort behov av att hjälpa och omhänderta andra, men när hon inte får utlopp för den energin, så kan hypokondri uppkomma. Detta på grund av att energin är felplacerad.

Vågen

Vågen har elementet luft och tillståndet kardinal. Vågen är charmig och man tycker om att vara i dennes närhet. Vågen behöver ett varaktigt förhållande. Det är moralens tecken. Idealen är balans, rättvisa och harmoni. Vågen vill ha ordning och reda. De är symbolen för diplomati och många stora generaler är födda i vågens tecken. Vågen behöver emotionell säkerhet och klarar inte av att vara ensamma under längre perioder. De vill ha en stor familj, så att de känner sig behövda.

Skorpionen

Skorpionen har elementet vatten och tillståndet fast. Skorpionen är känslornas tecken. De är även duktiga på att få andra att visa sina känslor. Det här tecknet är passionerad i allt den gör. De störtar in i relationer och tar dem på stort allvar, vilket också kan leda till svartsjuka. Skorpionen är en energisk och dynamisk ledare. De är även lojala vänner, som gillar livets mystik. De har en intensiv personlighet med mycket undangömt djup.

Skytten

Skytten har elementet eld och tillståndet rörlig. Skytten är utåtriktad, pratsam och generös. En skytt behöver konstant förnyelse och tycker om att förkovra sig. Tecknet i sig är avbildat som en pilbågsskytt. Hälften man och hälften djur. Pilen är symbol för att skyttar hela tiden söker efter sanningen. Skytten tycker om att påbörja nya saker, men har svårt att fortsätta med samma sak tills det är klart. De vill inte sitta fast i måsten och de är kända för sin optimism.

Stenbocken

Stenbocken har elementet jord och tillståndet kardinal. Stenbocken är symbolen för presteraren. Karriären och framgång kan till och med hamna före kärlek. Stenbocken vill inte slösa någon tid på något som inte fungerar. Det här tecknet är försiktigt och inåtvända, men när de väl öppnar sig är den en av de mest lojala man kan tänka sig. De är trogna som partner, men behöver en partner som stödjer dem emotionellt och med respekt. Detta förstärker deras självförtroende.

Vattumannen

Vattumannen har elementet luft och tillståndet fast. Vattumannen är kunskapens tecken. En vattuman är seriös, korrekt och uppriktig. Det här tecknet är vänlig, stolt, målmedveten och lojal mot sina vänner. Han är också utåtriktad och extremt oberoende. En vattumans starka vilja och åsikter kan övergå i en tjurskallighet om någon går för hårt på. Oavsett det beteendet, så är de väldigt trogna och stöttande om de hamnar i rätt relation. En vattuman är uppfinningsrik och arbetar flitigt med att saker ska bli bättre i framtiden. Det här tecknet kläcker idéer hela tiden och känner människor överallt.

Fiskarna

Fiskarna är elementet vatten och tillståndet rörligt. Fiskarna är romantiska, poetiska och drömmande. En fisk går in till hundra procent i sitt förhållande, med hela sitt hjärta. Det här tecknet vill vara och känna sig älskad. De är omtänksamma, omhändertagande och bra på att läsa av sin partner. Fisken är snäll, förlåtande och ger ofta efter för sin omgivning. Det är inte alls ovanligt att hitta husdjur som hundar, katter, marsvin och andra i ett hem till en fisk.

Om Astrologi

När du föddes, så befann sig solen i det stjärntecken som blev just ditt. Utifrån vilket sjärntecken du har, så går det att tala om en del om din grundläggande personlighet. Det går även att ta reda på hur du passer ihop med andra stjärntecken. Inom astrologin kallas det för synastri. Det går att lära sig att ställa sitt eget horoskop, men det krävs både kunskap och träning. Ett annat sätt är att ta hjälp av en duktig astrolog.

Vivi Linde

Mediumet Vivi Linde blev ett känt ansikte för många när hon var med i den populära dokumentärserien “Livet på andra sidan”. När Vivi var 16 år, så läste hon sin första bok om astrologi. Hon läste om “sitt stjärntecken”, skorpionen, och blev helt tagen av hur hon kände igen sig själv. Som ung började Vivi studera astrologi. Hon tränade på sina kompisar, genom att ställa horoskop på dem. Vivi har varit verksam i över 30 år. Utöver medial vägledning och astrologi, är Vivi livscoach, håller på med tarot, regression- och reinkarnationsterapi, djurkommunikation och healing. Du hittar Vivis populära blogg på “Vivi Linde” och kan läsa mer om hennes tjänster på “Medialarummet”.

Ingemar Berg

Ingemar Berg har varit astrolog och professionell i yrket sedan 1985. Han håller i konsultationer med sina klienter, vilket innebär att han bland annat ställer horoskop och ser över just ditt stjärntecken. Ingemar håller även i nybörjar och forsättningskurser i astrologii. Utöver allt detta har Ingemar Berg verkat som astrologisk krönikör i tidningarna Må Bra och Hennes för att nämna några. Han säger själv att han ser astrologi som ett användbart verktyg för att lära sig mer om sina svagheter- och styrkor, samt om sig själv. Ingemar Berg finns på “Astrohuset”.

Monica Hortell

Monica Hortell har varit intresserad av astrologi så länge hon kan minnas. Hon är yrkesverksam som astrolog sedan många år tillbaka. Monica beställde enkla horoskop redan under sin “realskoletid” i Luleå. Hon är akademiker i grunden och beskriver astrologin som någonting självklart. Det är och har varit en del av hennes vardag i många år och hon kan inte tänka sig en liv utan astrologi. Monica Hortell finns på “Lyckliga stjärnor”.

Wilhelm Axling

Wilhelm Axling är verksam som astrolog sedan många år tillbaka i tiden. Hans intresse för astrologi väcktes redan i början på 70-talet. Wilhelm upplever att ju mer kunskap han har skaffat sig om astrologi, desto större och mer outtömlig källa till självkännedom. Han säger sig också ha lärt sig att i den värld av relative sanningar, är antalet variationer av “sanningen” lika stor som antalet människor på jorden. Wilhelm Axling brukar hålla föredrag om astrologi och han driver webbsidan “Himlajord”.

Jeanette Wik

Jeanette Wik arbetar som homeopat, skribent och rådgivare i holistisk astrologi. Hon anser att astrologi är ett symbolspråk som baseras på mycket gamla insikter om sambandet mellan människa och kosmos.Jeanette Wik skriver en blogg om bland annat astrologi. Där skriver ho nom aktuella teman kopplade till planetrörelser och måncykler under året. Bloggen hittas på “Ett rum för Astrologi”.