Tarotguiderna

Varifrån ordet tarot härstammar råder det delade meningar om. Vissa hävdar att ordet är italienskt och är hämtat ur det italienska ordet tarocchi vilket kan ha kopplingar till Taro-floden som ligger i norra Italien, medan andra menar att ordet tarot är arabiskt och kommer från taruq, vilket kan översättas till livsväg. Man tror dock att tarotkorten fann sin väg till Europa via Egypten under 1300-talet och vad som sägs tyda på detta är att man funnit liknande spelkort med bilder av stavar, svärd, mynt och bägare i Egypten från tiden innan de sägs ha kommit till väst. Många menar också att det var zigenarna som var de som tog med sig tarot in i Europa. Ingenting är dock säkert när det kommer till tarot och dess ursprung.

Nutida historia kring tarot

Att ursprung och historia kring tarot är svårt att entydigt beskriva är tydligt. Däremot vet man mer om den senare delen av kortens historia, vilket vi kort kommer nämna här. Spådom i tarot finns nämligen omskrivet i boken ”The Oracles of Francesco Marcolino da Forli” som kom ut 1540. det är första gången som tarot och spådomar i korten finns omtalat men det skulle dröja ända in på 1700-talet innan tarot blev populärt bland européerna. Man tror även att det är från denna tid som sättet vi spår i tarot idag härstammar.

Sätt att arbeta med tarot

Tarotkorten är uppdelade i stora och lilla Arkanan, som ger svar på olika frågor. Vissa arbetar endast med lilla Arkanan som ger svar på frågor som berör vår vardag. Dessa frågor kan handla om vår livssituation där arbete, kärlek och hälsa kanske är de mest framträdande frågorna som brukar lyftas. Lilla Arkanan bygger på de talanger vi har och vad vi gör med dem. Andra arbetar uteslutande med stora Arkanan som ger svar på den högre meningen med våra liv och som besvarar frågor kring själens mognadsprocess och hur vi påverkas av helheten. Det är dock vanligt att man arbetar med både lilla och stora Arkanan eftersom att dessa två hör samman och speglar två lika viktiga delar i våra liv. Att arbeta med båda ger även en mer sammanhängande förklaring på de frågor som ställs.

Hur tarot fungerar

Tarotkort kan enklast beskrivas som rådkort. Tarot är inte synonymt med spådom, som många kanske tror, utan det är snarare ett sätt att tolka mönster i tillvaron som man själv är en del i att skapa. Korten visar på den struktur som följer livets alla skeenden, men eftersom att vi människor ofta komplicerar våra liv kan det vara svårt att se sina olika möjligheter. När vi fastnar handlar det ofta om att vi endast ser på problemet ur en enda vinkel, det vill säga den vi är vana att se utifrån.

Tarot handlar om att se problemet och därmed möjliga lösningar ur fler vinklar. När man tolkar tarotkorten är själva idén att personen i fråga ska ges möjlighet att se sin situation ut andra perspektiv och på detta sätt hitta den lösning som är rätt för just henne. Det är du som ställer frågorna och korten som ger dig de svar som sedan tolkas. Ju tydligare fråga desto tydligare svar. Många som spår sig i tarot undrar givetvis hur väl korten stämmer. Svaret på den frågan är att det till stor del beror på vad man gör med de råd som tarotkorten ger.

Korten som visar sig

Genom att den som blir spådd i tarot ställer en fråga skapas ett tomrum som drar till sig ett svar, vilket alltså är ett kort. Det gäller dock att den som blir spådd uppriktigt önskar veta svaret på frågan för att kortet som visar sig ska stämma. I annat fall måste mediumet lita till de inre bilder hon får när frågan ställs. Att tyda tarot kräver både en inre intuition, kunskap och såklart även träning. De som behärskar förmågan att tyda tarot kan hjälpa människor i sina liv och i sina vägval, medan oseriösa sierskor kan skapa problem. Välj därför en erfaren sierska som du litar när du ska spå dig i tarot.

Om tarot

Tarotkort är i dess rätta bemärkelse rådkort men för att göra det hela än mer komplicerat så betyder varje tarotkort många olika saker, varför det handlar om att lära sig att tolka tarotkortens betydelse i sitt rätta sammanhang. Tarotkorten innehåller 78 kort och består av två delar, den stora och den lilla Arkanan. Samtliga kort har både en positiv och en negativ betydelse, vilken betyder att inget kort enbart är negativt eller positivt.

Tarotkort – stora Arkanan

Stora Arkanan innehåller förvånande nog minst kort, men eftersom att de berör de stora händelserna i livet kallas dessa kort för stora Arkanan. Stora Arkanan består av 22 kort och dessa kort berör allt som händer en människa under ett liv, relationer, kärlek och så klart även döden finns representerade i stora Arkanan. Korten är uppdelade från kort 0 till kort 21 och samtliga kort representerar olika steg i våra liv. De symboliserar även vår psykologiska utveckling som rör sig från ovetande och oskyldig vilket visar sig i Narren, till fullärd och kapabel vilket visar sig Världen.

Korten som ingår i stora Arkanan är följande, från 0 upp till 21; narren, kejsaren, styrkan, den hängde, tornet, domen, magikern, överprästen, eremiten, döden, stjärnan, världen, överprästinnan, de älskade, lyckans hjul, måttfullhet, månen, kejsarinnan, vagnen, rättvisan, djävulen och solen.

Tarotkort – lilla Arkanan

Lilla Arkanan å andra sidan innehåller 56 kort uppdelade i fyra sviter, vilka är stavar, bägare, mynt och svärd. Dessa fyra sviter representerar de fyra elementen, vatten, luft, jord och eld och ger inblick i olika delar av livet. I lilla Arkanan innehåller sviterna 10 kort vardera och därutöver finns kung, drottning, riddare och page. De klädda korten står för människor i vår omgivning men kan även stå för våra egna egenskaper eller andras egenskaper. De kan också betyda situationer, vilket gör dem svårtolkade för de som nyligen satt sig in i tarotkortens betydelser. Tarot i lilla Arkanan representerar händelser och hur vi blir bemötta och tar ett större fokus på vår omvärld.

– Stavar är eld och representerar handlingskraft, initiativ och aktivitet.
– Bägare är vatten och representerar känsloliv, tillfredsställelse och kärlek.
– Mynt är jord och representerar det materiella i våra liv såsom ekonomisk trygghet, arbete och bostad.
– Svärd är luft och representerar tanke och intellekt vilket möjliggör våra möjligheter eller sätter gränser för desamma.

Exempel på kombinationers betydelse

Att tolka tarotkort kräver kunskap som bygger på träning och åter träning. För att ge exempel på hur man kan tolka tarotkort följer nedan exempel ur både stora och lilla Arkanan, där de tre första är exempel från stora och de tre sista exempel tagna ur lilla Arkanan;

Döden + Tornet = Är en tråkig kombination eftersom den tyder på ett svårt slut genom sjukdom och död.
Lyckans hjul + Bägare =
Är däremot en bra kombination som tyder på tur i kärlek.
De älskade + pentagram =
Tyder på tur i pengar.
10 Bägare + Överprästinnan =
Tyder på varaktigt förhållande och äktenskap.
2 Stavar + Kejsaren =
Tyder på att det finns något hinder i din väg, men betyder även att när du kommit över dessa så blir du oerhört stark i dig själv.
4 Svärd + Klätt kort =
Står för problem i relationen.

Räkna ut tid med tarot

Med tarot kan du få hjälp med att se in i framtiden, men det går givetvis också att mer eller mindre tidsbestämma händelser genom att använda sig av tarot. Det går dock inte att säga exakt dag eller månad en händelse förväntas hända men det är alltid enklare att tyda korten ju närmre inpå händelsen kommer att ske. För att räkna ut tid med tarot krävs att man kan tyda korten och för att ge er en bättre uppfattning av kortens betydelse följer nedan en kort beskrivning av vad korten representerar.

– Stav är vår
– Bägare är sommar
– Mynt är höst
– Svärd är vinter

När det kommer till tid kan man även tyda korten på följande sätt:

– Stav – kortets nummer visar på veckor
– Bägare – händelsen kommer ske inom några få dagar
– Mynt – händelsen kommer ske inom månader
– Svärd – händelsen är inte förutbestämd vilket betyder att du själv kan påverka när den kommer att ske.