Medium

Vivi Linde

Bland Svenska medium är det vissa som fått mer publicitet än andra. Intresset för medialt arbete och kontakten med den andra sidan, är någonting som blivit allt mer uppmärksammat. Kanske handlar det om nyfikenhet och önskan om att få återse personer som gått vidare? Kanske är det en ny öppenhet för möjligheten att det finns mer än ögat ser?
Vivi Linde har under många år varit aktiv som medium och är i dagsläget ett av de mest välkända medium som finns i Sverige. Med otaliga kunder, kurser och föredrag har Vivi Linde etablerat sig i mediala kretsar och blivit ett känt namn för de flesta med intresse för livet på andra sidan.

Hur vi än väljer att angripa frågan om medialt arbete kan vi utan tvekan se att medium idag fått helt andra möjligheter att verka i det offentliga rummet och synas i de kanaler gemene man använder dagligen för information och underhållning. Hör du till de som vill se bakom tv-rutan och veta mer om hur ett medium jobbar, kommer du hitta en överskådlig beskrivning av medialt arbete i denna artikel. Då alla medium arbetar på sitt vis och det inte finns någon dogmatisk hållning för hur man går till väga i medialt arbete är beskrivningen inte en total sanning utan en beskrivning och presentation.

Från sökare till medium

”Vi är alla själar med stor kunskap och visdom”
Att verka som medium är någonting som kräver stor hängivenhet och en vilja att utvecklas i den riktning man valt. Det är svårt att säga när man är färdigt medium eller när man är mogen att börja arbeta i rollen som medium. Vivi Linde och andra välkända medium i Sverige, har lång erfarenhet. Flera har börjat söka i unga år för att med tiden utvecklas till att bli medium. Detta stämmer väl in på såväl Vivi Linde som på andra verksamma medium. När man ser på medialitet utifrån är det lätt att få intrycket av att vägen från längtan och önskan till att vara verksam i rollen som medium, är spikrak. När man talar med Vivi Linde eller något annat medium, framträder en helt annan verklighet som är betydligt snårigare än man kan tro vid en första anblick.

För många väcks nyfikenheten av en omvälvande händelse någon gång i livet. En stark händelse kan förändra hela livet för personen som är med om upplevelsen även om det kan dröja innan personen aktivt söker vidare. För Vivi Linde handlade det om en utomkroppslig upplevelse som barn. Tio år senare hittade Vivi Linde en bok om astrologi och började söka efter svar utanför den manifesterade verkligheten. Från och med detta hade allting ändrats och det stod klart hur hon skulle gå vidare i sitt liv. Kanske finns det flera som tror att historien slutar här och att Vivi Linde nu blev medium, men som tidigare nämnt kan vägen bli snårig och komplicerad även för den som har ett mål med sitt liv.

Att söka kan ta upp all fokus och tid man har till sitt förfogande men utan omvärldens förståelse kan det vara svårt att hålla siktet. I dagsläget finns dock en helt annan öppenhet och acceptans än det tidigare funnits. Detta i kombination med ett stort utbud kurser och föreläsningar i ämnet, bidrar till att den med längtan att få arbeta som medium har förutsättningar som tidigare inte var reella. För Vivi Linde och andra kända medium har vägen till målet kantats av tvivel och svårigheter vilka till stor del handlat om samhällets inställning till medium och deras verksamhet. Trots att vägen inte varit en dans på rosor, menar Vivi Linde att det är det mest intressanta och mest berikande hon upplevt (och upplever).

Medialt arbete med Vivi Linde

”Ett medium skapar en bro mellan världar”
Att verka som medium är att lämna sig själv utanför och ägna sig helhjärtat åt öppenheten. Det är lätt hänt att man blandar in sina egna tankar, känslor och värderingar även när man jobbar som medium. Detta är någonting man behöver jobba aktivt med att låta bli. Under en konsultation handlar allting om att agera kanal mellan olika världar. Den som bokat en konsultation vill få kontakt med andra världar och individer som lämnat vår fysiska tillvaro. Den som jobbar som medium är helt enkelt den länk som utgör kontakten mellan individer. Detta gäller i alla situationer och inte bara vid den typ av seanser som porträtteras i tv och film. Även vid arbete med tarotkort är det viktigt att fokusera på klienten och att inte väga in för mycket av sina egna intryck och upplevelser. Att skilja på eget och andras är någonting som alla medium arbetar med. Tids nog lär man sig känna igen vad som är vad.

Som medium kan man arbeta med flera verktyg. Vivi Linde med flera, använder sig av en rad tekniker som tarotkort, regressionsterapi, kanalisering. Vi kommer att titta lite närmare på tarot i och med att detta är någonting som fått allt större uppmärksamhet i media, och dessutom är någonting som väcker stort intresse.

Tarot

”Så mycket mer än matematik”
Någonting som är genomgående i många av de verktyg ett medium använder sig av, är siffersystem och kombinationer av formler. Från så långt tillbaks vi kan tänka oss har vi använt oss av matematiska uträkningar. Det gyllene snittet eller arkitektoniska mästerverk som Egyptiska pyramider eller det otroliga Petra i Jordanien har alla krävt uträkningar, kunskap och skicklighet. Detta behov av matematiska formler krävs också inom astrologi för att beräkna stjärnors bana. När man känner till det förflutna och har kunskap om nuet, kan man få en fingervisning om vad som kommer. I detta avseende följer tarot en matematisk funktion. Dock är inte matematiken det enda när det rör sig om medialt arbete.

Vivi Linde har stor erfarenhet av arbete med tarot. Som för många medium är tarot någonting som ofta blir en naturlig väg in i det medialt fokuserade arbetet. Det är inte svårt att köpa tarotkort. Inte heller krävs det någon större fallenhet och talang för att lägga ut korten i en viss ordning. Det som gör att man kan behöva få hjälp av ett medium som Vivi Linde, är att man också måste tolka korten för att förstå vad man ser. Varje kort kan ha flera olika betydelser och man kan i vissa fall helt sitta fast i en självbild som gör att man går miste om den information som finns där. Att lyssna och vara öppen för intryck är oundvikligt när man skall sätta sig in i tarot och nå den information man söker.

Enkelt uttryckt kan man se tarot som ett sätt att komma i kontakt med det flöde som utgör verkligheten. Utifrån Vivi Linde och hennes uttalanden om tarot som fenomen, händer ingenting av en slump. Att förutse tilldragelser handlar helt enkelt om att förstå dåtid och nutid för att utifrån dessa hitta nästa steg. Enligt Vivi Linde kan alla lära sig att jobba med tarotkort, eller att spå. Även om vi har olika fallenhet och talang, kan alla välja att arbeta med dessa sidor. Det är inte alla som vill lägga allt engagemang som krävs för att utvecklas inom tarot och medialitet, men för de som väljer att gå denna väg finns mycket att uppleva! Tarotkort är för Vivi Linde och flera andra medium, en grundsten. Dock är inte tarotkort det enda verktyg som finns att arbeta med. Vivi Linde håller regelbundet kurser inom allt ifrån tarot till djurkommunikation. Att kunna gå till en kurslärare och få vägledning i arbetet är någonting relativt nytt för intresserade i Sverige. Utomlands har det funnits en större öppenhet vilket lett till allt fler utbildade medium och kursledare, men i Sverige har detta blivit vanligare först under senare år. Fördelen med att ha en lärare att tala med, är att man kan få hjälp med förhållningssätt och tankar som kommer längs vägen. Att ta sig fram på egen hand är svårt. Oavsett om man har en lärare eller inte, behöver man göra arbetet själv och hitta sin egen väg men det kan underlätta om man har kontakt med någon som har erfarenhet. För att komma i kontakt med Vivi Linde och diskutera de olika kurser och utbildningar hon erbjuder, rekommenderas hennes hemsida. Där kan du få ytterligare information och förklaring av vad som ingår i en sådan utbildning.

Boka tid

Även om man känner sig övertygad om att världen är mer än det vi ser och helt oavsett vem man är kan man ibland vilja få konsultation, istället för/eller utöver att, själv lära sig arbeta inom medialitet. Att boka tid för möte är enkelt och smidigt. Har du inte varit på någon konsultation kan det kännas ovant. Dock är det bra att känna till varför man söker sig dit och vad man söker. Oavsett om man har detta klart för sig eller inte, är det bra om man för samtal med aktuellt medium om detta i förväg för att man skall få ut vad man önskar. Vivi Linde tar emot i Stockholm och har flera års erfarenhet inom medialitet och aktuella verktyg.

Kommentarer inaktiverade för Vivi Linde